Bel bij een overlijden naar: 06 200 55 768 - Wij staan dag en nacht voor je klaar.


Informatie over uitvaarten en het coronavirus

Regels bij uitvaarten.

 

 

Uw dierbare overlijdt aan het coronavirus

 

Bij het overlijden van uw dierbare kunt u ons 24 uur per dag bellen op telefoonnummer 06 20 05 57 68. Als u het vermoeden heeft dat uw dierbare besmet was met het coronavirus, dan is het belangrijk dat u dit aan ons meldt. De uitvaartverzorger is op de hoogte van de veiligheidsregels rondom het coronavirus en zal u hierover informeren.

 

Uitvaarten en corona

 

Er geldt geen maximumaantal bezoekers meer voor uitvaarten. Wel moeten bezoekers van een uitvaart nog steeds altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden.

 

Coronaregels bij uitvaartplechtigheid

 

Er geldt geen maximumaantal bezoekers voor uitvaarten. Ook de verplichte registratie, gezondheidscheck en een vaste zitplaats zijn vervallen. Wel moeten bezoekers van een uitvaart nog steeds altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Daarmee kan de maximale capaciteit van de uitvaartlocatie worden benut, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Om de 1,5 meter afstand goed te kunnen handhaven, wordt niettemin geadviseerd om bezoekers zich vooraf te laten aanmelden en gebruik te maken van vaste zitplaatsen.

 

Coronaregels bij condoleance

 

Vindt de condoleance plaats in een uitvaartcentrum of een andere locatie waar een plechtigheid plaatsvindt voor een uitvaart? Dan geldt dat aanwezigen 1,5 meter afstand moeten (kunnen) houden.

 

Is de condoleance op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid, bijvoorbeeld in een restaurant dat niet tevens dienst doet als uitvaartlocatie? Dan gelden de regels voor de horeca. Dan geldt dus wel een verplichte registratie, gezondheidscheck en vaste zitplaats.

 

Horecagelegenheden kunnen ervoor kiezen gebruik te maken van coronatoegangsbewijzen. In dat geval mogen zij net zoveel gasten ontvangen als er in hun zaal of zaak passen en vervalt de 1,5 meter -regel. Check de pagina Testen voor toegang tot sociale activiteiten voor actuele informatie over deze maatregel.

 

 

Het opbaren en de uitvaart 

  

·         Bij de laatste verzorging dragen wij schorten in combinatie met handschoenen. En passen wij de gebruikelijke handhygiëne 

       toe.

 

·         De overledene mag zowel thuis als in het uitvaartcentrum opgebaard worden. De kist mag zowel open als dicht.

 

·         Indien de nabestaanden in quarantaine verblijven zal het regelgesprek via een telefoon-, whatsapp- of andere verbinding 

       plaatsvinden.

 

·        

Mochten er nog vragen zijn over het coronavirus en uitvaartzorg dan horen wij dat graag.

 

Kijk voor meer informatie op de site van de rijksoverheid.